gallery/foto woonlocatie31
gallery/logo

Welkom

 

Welkom op de website van BWA-Almere

Op dit moment zijn bezig met een appartementencomplex dat speciaal voor volwassen met de indicatie ASS (Autistisme Spectrum Stoornis) heeft.


Hierbij moet worden aangetekend dat bewoners die een te groot beslag op (complexe) zorg leggen, of die om andere redenen niet in staat zijn om zich te voegen in de eisen die deze woonvorm aan de bewoners stelt, niet de geschikte deelnemers zijn voor een dergelijk project. Deze overweging veronderstelt dan ook een gedegen en rechtvaardige vorm van selectie van kandidaten die voor een dergelijke woonvorm in aanmerking komen.
Om sociaal isolement te voorkomen is het idee ontstaan om in de centrale unit gezamenlijk momenten in te lassen. Ook kan men denken aan een aantal keer in de week de avondmaaltijd aan te bieden. Zo kunnen de professionals zicht op de cliënten houden en komen bewoners ook in contact met andere mensen dan de begeleiders. Afhankelijk van de behoefte kan er centraal van alles worden georganiseerd waaraan bewoners ongedwongen kunnen deelnemen. Men kan hierbij denken aan gezamenlijk koken, voetbal kijken en andere vormen van ontspanning. Maar ook aan meer educatieve voorzieningen, bijvoorbeeld in sfeer van het bevorderen van de zelfstandigheid. behoorlijke periode bezig met het opzetten van een woonvoorziening voor volwassenen met een aandoening in het Autistische Spectrum Stoornis (ASS).

Om te zorgen dat BWA dichter bij de bewoners staat en blijft staan is er voor gekozen om voor het project Almere-buiten een aparte stichting op te richten. BWA-Nederland blijft wel bestaan. Vanuit de stichting BWA-Nederland worden eventuele nieuwe projecten geïnitieerd.
Heb jij of heeft u, na het lezen van de informatie nog vragen en/of een opmerking, of wilt u zich juist aanmelden?
Vul dan het contact formulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

gallery/de mijlpaal 2

De mijlpaal is geslagen.