gallery/foto woonlocatie31
gallery/logo

De Praktijk

Op 8 juni is de bouw gestart. Door het goede weer loopt het goed op schema. De verwachtinhg id dst er im april/mei 2019 de oplevering plaats vinden. Het is een appartementen complex is speciaal voor volwassen met ASS. Hierbij moet worden aangetekend dat bewoners die een te groot beslag op (complexe) zorg leggen, of die om andere redenen niet in staat zijn om zich te voegen naar de eisen die deze woonvorm aan de bewoners stelt, niet de geschikte deelnemers zijn voor een dergelijk project.

 

gallery/dsc04872
De bouw vordert

Deze overweging veronderstelt terecht dat een gedegen en rechtvaardige selectie van kandidaten die voor een dergelijke woonvorm in aanmerking komen.

 

Om sociaal isolement te voorkomen is het idee ontstaan om in de centrale unit gezamenlijk momenten in te lassen.

gallery/dsc04887

Ook kan men denken aan een aantal keer in de week de avondmaaltijd aan te bieden. Zo kunnen de professionals zicht op de cliënten houden en komen bewoners ook in contact met andere mensen dan de begeleiders. Afhankelijk van de behoefte kan er centraal van alles worden georganiseerd waaraan bewoners ongedwongen kunnen deelnemen. Men kan hierbij denken aan gezamenlijk koken, voetbal kijken en andere vormen van ontspanning. Maar ook aan meer educatieve voorzieningen, bijvoorbeeld in sfeer van het bevorderen van de zelfstandigheid.Voer hier je tekst in